Açıköğretim Üniversite Sınavları

Açıköğretim üniversitelerinde sınavlar, karmaşık bir yapıya sahip değildir. Öğrenciler, sınavları üç farklı kategori altında ele alabilirler. Bunlar; vize, dönem sonu ve bütünleme sınavlarıdır. Vize sınavları, genellikle öğrenim döneminin ortasında gerçekleşir ve genel olarak ders çalışma kılavuzunda belirtilen konuları içerir. Dönem sonu sınavları ise, dersin tüm konularını kapsar ve genellikle öğretim dönemi bitmeden önce yapılır. Eğer öğrencinin dönem sonu sınavında başarılı olamaması durumunda, bütünleme sınavına girme hakkı elde eder. Proje sınavları ve ödevler ise öğrencilerin evde veya farklı bir yerde yapabilecekleri ödevlerdir ve sınavların bir parçasıdır. Açıköğretim üniversitelerinin sınav sonuçları, internet sitesinden öğrencilerin erişimine açılır.

Sınav Tarihleri

Açıköğretim üniversitelerinde sınav tarihleri her döneme göre farklılık gösterir ve her dönemin sınav takvimi AÖF resmi websitesinde yayınlanır. Öğrenciler sınav takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırarak sınava girmeye hak kazanırlar. Dönem içinde yapılan ödev, proje ve vize sınavlarının yanı sıra dönem sonu ve bütünleme sınav tarihleri de sınav takviminde belirtilir. Sınav tarihleri öğrencilerin sınavlara hazırlıklı olarak katılmalarını sağlamak adına erken bir tarihte açıklanır. AÖF öğrencileri, sınav takvimlerini düzenli olarak takip ederek sınav hazırlıklarını yapabilirler.

Sınavlar Nasıl Yapılıyor?

Açıköğretim üniversitesi sınavları, yüz yüze yapılan sınavlardan farklı olarak, öğrencilere internet üzerinden sunulan bir platformda gerçekleştiriliyor. Üniversite, öğrencilere sınav tarihleri hakkında bilgilendirme yapıyor ve sınavlar genellikle hafta sonu yapılıyor. Sınavlar, çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular ve doğru-yanlış soruları gibi farklı soru formatlarında hazırlanıyor. Bazı bölümlerde öğrencilere proje veya ödev yapma görevi de veriliyor ve bu görevlerin notlandırılması da sınav sonuçlarına dahil ediliyor.

Sınav dönemlerinde öğrencilerin canlı yayınlarla denetlenmesi de söz konusu olabiliyor. Ayrıca, öğrencilerin cevaplarının benzer olup olmadığını kontrol etmek amacıyla da özel sistemler kullanılıyor. Sınavlar genellikle belirli bir süre içinde tamamlanması gereken birkaç farklı bölümden oluşuyor. Sınav sonuçları ise açıklandığında öğrenciler, notlarını kendi öğrenci hesaplarından öğrenebiliyorlar.

  • Çoktan seçmeli sorular
  • Açık uçlu sorular
  • Doğru-yanlış soruları

Her sınavda, öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar da var. Örneğin, sınav başlamadan önce internet bağlantısının kontrol edilmesi gerekiyor. Sınav sırasında internet bağlantısı kesilirse, öğrenciler zaman kaybedebilir veya sorulardan mahrum kalabilirler. Ayrıca, bir soruya cevap vermek için verilen sürenin sonunda, öğrencilerin otomatik olarak yeni soruya geçmeleri gerekiyor.

Soru Formatları Açıklamaları
Çoktan seçmeli sorular Birden fazla seçeneği olan sorular
Açık uçlu sorular Öğrencilerin kendilerinin cevap vermesi gereken sorular
Doğru-yanlış soruları Sadece doğru veya yanlış seçeneğinin verildiği sorular

Vize Sınavları

Vize sınavları, açıköğretim üniversitesinde lisans ve önlisans programları dahilinde yürütülen eğitimlerin her dönem sonunda gerçekleştirilen ara sınavlarıdır. Bu sınavların amacı öğrencilerin dönem içinde edindiği bilgiyi ölçmek ve başarılarını değerlendirmektir. Vize sınavları genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve öğrencilerin dönem içinde yapılan derslerin konularını kapsar. Vize sınavları genellikle notlandırma sisteminde %40-60 arasında bir orana sahiptir.

Ayrıca, bazı derslerde öğrencilere ödevler verilir ve bu ödevlerin notu da vize sınavının notuyla birleştirilerek öğrencinin dönem sonu notu belirlenir. Bu sebeple, vize sınavları öğrenciler için oldukça önemlidir ve gereken önemin verilmesi gereken bir sınavdır.

Dönem Sonu Sınavları

Açıköğretim üniversitelerinde verilen derslerin sonunda gerçekleştirilen dönem sonu sınavları, yüz yüze sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavların yapılacağı tarihler, sınav takvimi ile belirtilir. Sınava girecek öğrencilere sınav giriş belgesi gönderilir. Dönem sonu sınavları, birden fazla oturum şeklinde gerçekleştirilir. Oturumlar arası süreler, sınav takviminde belirtilir. Sınavlar, açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşur. Sınav sonuçları, açıklandığında öğrenciler notlarını görüntüleyebilirler. Sınav sonrası itirazlar, belirli bir süre içinde yapılabilir.

Bütünleme Sınavları

Açıköğretim üniversitesi öğrencileri, dönem sonu sınavlarında başarısız olan ve geçme notunu alamayanlar, bütünleme sınavlarına girebiliyor. Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavı gibi okulda gerçekleştiriliyor. Fakat sadece geçme notu almamış olan öğrenciler bu sınava girebiliyor. Bütünleme sınavına girmek için öncelikle dersin ön şartının tamamlanmış olması gerekiyor. Bu sınav için ayrıca başvuru yapmanıza gerek yok. Öğrencilerin, dersin son haftası içerisinde sınava girecekleri sınıfı kontrol ederek, bütünleme sınavına girebiliyorlar. Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavından farklı olarak kısa sorulardan oluşuyor ve ağırlıklı olarak ders notlarına dayalıdır.

Ödevler ve Proje Sınavları

Açıköğretim üniversitesinde ödevler ve proje sınavları oldukça önemlidir. Ödevler, dönem içinde öğrencilerin yapması gereken çalışmalar arasındadır. Proje sınavları ise öğrencilerin dönem boyunca yaptığı projelerin sunumlarıdır. Hem ödevler hem de proje sınavları, sınav notuna önemli ölçüde etki eder. Notlandırma işlemleri, açıköğretim üniversitesinin belirlediği kriterlere göre yapılır. Genellikle ödevler ve proje sınavları, öğrencilerin belirlenen konu üzerinde araştırma yapmalarını ve sunum gerçekleştirmelerini gerektirir. Sınav notları, öğrencilerin başarı oranına göre belirlenir ve not ortalamalarına göre dönem sonu başarı durumu kararlaştırılır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Açıköğretim üniversitesi sınav sonuçları genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki üç hafta içinde açıklanır. Sınav sonuçlarına, öğrenciler e-Devlet üzerinden erişebilir. Öncelikle, T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek e-Devlet sistemi girişi yapılır. Ardından, Başbakanlık altında yer alan Açıköğretim Kurumları sekmesine tıklanarak, açılan sayfadan girilen öğrenci numarası ve dönem bilgisi ile sınav sonuçlarına ulaşılabilir.

Ayrıca, sınav sonuçlarına öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ya da yüksekokulların internet sitelerinden de erişilebilir. Bu sitelere giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre gereklidir. Eğer sınav sonuçlarında herhangi bir sorunla karşılaşıldıysa, öğrenciler danışmanlık hizmetinden yardım alabilirler.

Yeniden Değerlendirme İşlemleri

Açıköğretim üniversitesi sınav sonuçlarına itiraz etmek için, öğrencilerin başvuru yapmaları gerekmektedir. Itiraz edilecek sınav, ders kodu, sınav tarihi ve sonucu içeren dilekçe, öğrenci belgesi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte bölüm başkanlığına teslim edilir. İtiraz sonucunda, yanlış notlandırma gibi bir hata yapılırsa, sınav iptal edilir ve yeniden değerlendirme yapılır. Bu nedenle, sınav sonuçlarına itiraz etmek öğrencilere bir fırsat sunar ve sınav sonuçlarının tekrar kontrol edilmesini sağlar. Ancak, itiraz işlemi sonunda tekrar değerlendirme yapılsa bile sınavın zorluğu ve öğrencinin performansı değişmeyebilir.

Danışmanlık Süreci

Açıköğretim üniversitesi öğrencileri, sınavlarla ilgili herhangi bir konuda danışmanlık hizmeti alabilirler. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın ders içerikleri, sınav tarihleri, soru türleri, notlandırma sistemleri ve diğer konularda danışmanlık hizmeti alabilirler. Ayrıca, sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere verilen taktikler, teknikler ve stratejiler hakkında da danışmanlık verilmektedir.

Açıköğretim üniversitesi öğrencileri, sınava hazırlıkları sürecinde birebir danışmanlık hizmeti almak istedikleri takdirde üniversitenin belirlediği danışmanlarıyla iletişime geçebilirler. Üniversite, öğrencilerin sınavlara hazırlanmaları ve başarılı bir şekilde sınavları geçmeleri için gerekli tüm destekleri sağlamaktadır. Aynı zamanda AÖF’nin web sitesinden de sınavlarla ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.

Yorum yapın