Uzman Öğretmenlik Sınavı Nedir?

Uzman öğretmenlik sınavı, öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir ve öğretmen adaylarının bir sonraki aşama olan atama sürecine katılabilmeleri için başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda adayların pedagojik formasyon dersleri, alan bilgisi testleri ve sözlü sınav gibi farklı testlerden geçmeleri gerekmektedir. Bu sayede öğretmen adaylarının bilgileri ve becerileri ölçülerek kendilerini geliştirme fırsatı elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Başvuru Şartları

Uzman öğretmenlik sınavına başvuru yapmak isteyen adayların, en az lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, pedagojik formasyon programını tamamlamış ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınava başvurmak için 25 yaşını doldurmuş olmak da gereklidir.

Sınav başvurusu, ÖSYM’nin internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru sayfasında adayların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, sınav tarihi ve yer tercihleri ile diploma, formasyon belgesi gibi belgelerin taranmış kopyalarını yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru ücreti, her sınav dönemi için belirlenmekte olup, zamanındaki ödemeler başvuruların geçerli sayılmasını sağlamaktadır. ÖSYM, başvuru sonuçlarını açıklama tarihinden önce belirtilen süre içerisinde adaylara başvurularındaki hataları düzeltme fırsatı da sunmaktadır.

 • Başvuruda istenilen belgelerin tam ve eksiksiz yüklenmesi gereklidir.
 • Öğretmenlik mesleğinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gereklidir.
 • Başvuruların ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılması gereklidir.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Süreci

Uzman Öğretmenlik Sınavı süreci, toplamda iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, yazılı sınavdır. Bu sınavda, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi testlerinden oluşur. Bu testlerin her biri ayrı ayrı değerlendirilir ve diğer aşamaya geçmek için belirli bir puan elde etmek gereklidir.

İkinci aşama ise sözlü sınavdır. Bu sınavda, alan bilgisi, mesleki tecrübe, temel yetkinlikler ve iletişim becerileri alanlarında değerlendirme yapılır. Sözlü sınavda, adaylar önceden belirlenmiş konularla ilgili sorularla karşılaşırlar. Bu konular, genellikle öğretmenlik mesleğiyle ilgilidir ve adayların mesleki becerilerini ölçmek hedeflenir.

İki aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar, başvuru yaptıkları pozisyon için değerlendirmeye alınır ve nihai karar verilir. Sınav sonrası, başvuru yapan adaylara, sonuçlar açıklandığında, uygun olan her türlü geri bildirim verilir.

Sözlü Sınav Aşaması

Sözlü sınav aşaması, Uzman Öğretmenlik Sınavı’nın son aşamasıdır ve adayların gerekli beceri ve yeterlilikleri sergilemeleri için tasarlanmıştır. Adaylar, bu aşamada uzman paneliyle karşı karşıya gelirler ve çeşitli görevler yaparlar.

Öncelikle, adayların öğretme becerileri, problem çözme yetenekleri, liderlik vasıfları ve analitik düşünme becerileri, gözlem altında ölçülecek nitelikler arasındadır. Adaylara verilen görevler, genellikle öğretimin farklı yönlerini yansıtmaktadır.

 • Bir konuyu açıklamak
 • Bir problemi çözmek
 • Bir senaryoya yanıt vermek
 • Bir tartışmaya katılmak
 • Bir grup çalışması yapmak

Adaylar, görevlerini tamamladıktan sonra, uzman paneli ile bir araya gelir ve sınav sonuçlarını değerlendirirler. Değerlendirme kriterleri, adayların görevleri nasıl yerine getirdiği, sorulara verdiği cevaplar ve iletişim yetenekleri gibi faktörlere dayanır. En iyi performans gösteren adaylar, Uzman Öğretmenlik Sınavı’nı başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Sözlü Sınavda Sorulan Sorular

Sözlü sınav öncesi adayların önceki tecrübeleri, bilgi birikimleri ve ilgi alanlarının ölçüldüğü bir sınavdır. Sözlü sınavda, adaya çeşitli sorular sorulur ve yanıtları değerlendirilir. Bu soruların genellikle öğretmenlik mesleği ile ilgili olması beklenir. Örneğin, önceki deneyimlerini anlatmaları, öğretmenlikle ilgili bir konuda görüş belirtmeleri veya öğretmenlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları anlatmaları gibi konular sorulabilir. Değerlendirme genellikle adayın iletişim becerileri, problem çözme becerileri ve öğretme yeteneği üzerinden yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme kriterleri arasında ayrıca adayın tutumu, hazırlığı ve kendini ifade etme becerisi yer alır.

Sözlü Sınavın Yapıldığı Yerler

Sözlü sınav, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda yapılmaktadır. Sınavın gerçekleştirileceği okullar genellikle başvuru sayısının yoğun olduğu illerde yer almaktadır. Sınav tarihi ve yerleri ile ilgili duyurular ise resmi internet siteleri veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılır. Sınav günü adaylar, sınavın yapılacağı okulun belirtilen salonunda toplanırlar. Burada, sınavın yapılacağı tarih ve saatleri takip etmek önemlidir. Sınava geç kalınması, adayların sınav hakkını kaybetmesine neden olabileceğinden, adayların sınav yerini önceden belirlemesi gerekmektedir.

Başarı Ölçütleri ve Değerlendirme

Başarı ölçütleri ve değerlendirme kriterleri, uzman öğretmenlik sınavında başarılı olmak için belirlenmiştir. Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olmak için, mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışmanız gerekiyor. Sınavın yazılı ve sözlü aşamalarının her biri farklı puanlama kurallarına tabi olacaktır. Yazılı aşamanın her bölümü için minimum geçme notu 60 puan olacaktır. Sözlü aşamada ise, en az 70 puan almanız gerekmektedir. Sözlü sınavın sonunda, başarı puanınız yazılı sınav puanınızın yüzdesi ile hesaplanacaktır. Başarı ölçütleri ve değerlendirme kriterleri tablosu aşağıda sunulmaktadır:

Aşama Minimum Geçme Notu
Yazılı Sınavın Her Bölümü 60 Puan
Sözlü Sınav 70 Puan
Toplam Başarı Puanı Yazılı Sınav Puanının %

Bu ölçütler ve değerlendirme kriterleri, sınavda başarılı olmak için gereklidir. Başarılı olmak için, bu kriterleri göz önünde bulundurmanız ve mümkün olduğunca yüksek puanlar almaya çalışmanız önerilir. Yüksek puanlar elde etmek için, sınavda iyi hazırlanmanız, soruları anlama yeteneğinizi geliştirmeniz ve her test bölümünü çalışmanız gerekiyor. Eğer sınavda yeterli puanı alamadığınız takdirde, yeniden başvurmanız mümkündür.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Süreci

Uzman Öğretmenlik Sınavı’na hazırlık süreci oldukça zahmetli bir süreçtir. Uzman öğretmenlik sınavına girmek isteyenlerin öncelikle sınavın ne tür sorular içerdiğini, diğer testlerin yanı sıra neleri kapsadığını öğrenmeleri ve ardından planlı bir çalışma süreci oluşturmaları gerekmektedir.

Öncelikle, adayların sınavda yer alan tüm konuları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ders çalışmalarını sınavın tarihine göre planlamaları önemlidir. Ayrıca, ders çalışmalarında öncelikle zayıf oldukları konulara odaklanmaları başarı sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Ders çalışmalarını yaparken not tutmanın önemi büyüktür. Derslerdeki tüm notlar kaydedilmeli ve uygun zamanda notlar tekrar edilmelidir. Ayrıca, öğrenilen kavramları anlamak ve pekiştirmek için pratik sorular çözülmelidir.

Bir diğer önemli hazırlık aşaması ise deneme sınavlarıdır. Deneme sınavları, adayların sınav sürecine alışmalarına yardımcı olacak, soruların yapısını ve süreyi anlamalarını sağlayacaktır. Adaylar, deneme sınavlarından aldıkları geri bildirimleri dikkate alarak eksik oldukları konuları daha detaylı çalışabilirler.

Bunların yanı sıra, sınavı kazanma şanslarını artırmak için online kaynaklardan yararlanabilirler. Uzman öğretmenlik sınavı için hazırlanmış kitaplar ve çevrimiçi testler, adayların hazırlık sürecinde önemli bir rol oynayabilirler.

Sınava hazırlanan adaylar, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeli, stresle başa çıkabilmek için meditasyon gibi aktiviteler yapmalı ve dinlenmeye de özen göstermelidirler. Başarılı bir sınav performansının sadece ders çalışmakla değil, aynı zamanda bedensel ve zihinsel sağlıkla da ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Ders Çalışma Taktikleri

Ders çalışma taktikleri, sınava hazırlanan adayların sıklıkla başvurdukları yöntemler arasında yer alır. Ders çalışma yöntemleri arasında en önemlisi zaman yönetimidir. Sınav öncesi, hangi konulara ne kadar zaman ayıracağınıza karar vererek ders çalışma planı yapılmalıdır. Ders çalışma sırasında notlar almak, derslerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Not alırken mümkün olduğunca anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Ayrıca, soru bankaları ve online kaynaklar, sınavda karşılaşılabilecek soruların çözümü için faydalıdır. Bu kaynaklarla birlikte, not tutma ve tekrar etme işleminin düzenli yapılması sınav başarısı için önemlidir.

 • Ders çalışma planı yapın ve zaman yönetimine dikkat edin.
 • Notlar alırken anahtar kelimelere odaklanın.
 • Soru bankaları ve online kaynaklarla çalışın.
 • Düzenli not tutun ve tekrar edin.

Online Kaynaklar ve Kitaplar

Sınava hazırlanırken online kaynaklar ve önerilen kitaplar sizin için büyük bir yardımcı olabilir. Öncelikle, öğretmen adaylarının dağıtılan materyalleri kullanmaları faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, sınavın yapıldığı dersler ile ilgili konu anlatım videolarına ve interaktif testlere ulaşabileceğiniz pek çok online kaynak bulunmaktadır. Bunların başında, MEB’in resmi web sitesi olan meb.gov.tr gelmektedir. Ayrıca, öğrencilerin genel olarak kullandığı online eğitim siteleri olan edebiyatfatihi.com, fenfatihi.net, geometrifatihi.net gibi siteler de faydalı olabilir. Önerilen kitaplar arasında ise, ÖSYM tarafından yayınlanan “Uzman Öğretmenlik Alan Bilgisi Testleri” kitabı en çok tercih edilenler arasındadır.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Sonuçları

Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları genellikle sınavdan itibaren iki ay sonra açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarına e-değerlendirme sistemi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler.

Sınavı kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için ise belirli bir puan barajını aşmanız gerekmektedir. Başarı kriterleri, Uzman Öğretmen Aday Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenmektedir ve her yıl değişmektedir. Sınav sonucu açıklandıktan sonra başarılı olan adaylar tercih ettikleri illerdeki eğitim kurumlarına uygun pozisyonlar için başvuru yapabileceklerdir.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde itiraz dilekçelerini Uzman Öğretmen Aday Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla iletebilirler. İtiraz işlemleri, ilgili komisyonlar tarafından incelenir ve sonuçlar adaylara bildirilir.

Sınav Sonrası Değerlendirme

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için beklemeye başlarlar. Ancak, eğer sınav sonuçları adayların beklediği gibi bir sonuç vermezse, itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz etmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirtilen süre içerisinde, bizzat veya noter aracılığıyla itiraz dilekçesi verebilirler. İtirazlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından incelenir.

Bu aşamada, itiraz dilekçesinde belirtilen gerekçelerin detaylı ve açık bir şekilde ifade edilmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda, bu süreçte saatliği 50 TL olan bir ücret de talep edilir. İtiraz sonrası, komisyon tarafından alınan karar kesindir ve itiraza göre sınav sonuçları revize edilir veya değiştirilir.

Yorum yapın