LGS Yerleştirme Süreci Nasıl İşliyor?

Liselere geçiş, özellikle ortaokul öğrencileri ve aileleri için oldukça önemlidir. LGS sınavı sonrası öğrencilerin tercih ve başvuruları doğrultusunda gerçekleşen yerleştirme süreci, bazen karmaşık görünebilir. Ancak sürecin adımlarını ve detaylarını anlamak, öğrencilerin ve ailelerin LGS sürecine daha hazırlıklı girmelerine yardımcı olur. İlk adım olarak, öğrenciler LGS sınavına girer. Sınav sonrası öğrenciler tercihlerini yapar ve okul başvurularında bulunur. Tercih edilen okulların sıralamalarına göre öğrencilerin yerleştirmeleri yapılır ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Son olarak, yerleştirme sonuçları açıklanır ve öğrencilerin okullarındaki yer değiştirme talepleri alınır.

LGS Sınavı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, ortaokul 8. sınıf öğrencileri için gerekli olan bir sınavdır. Bu sınava giren öğrencilerin, sınav sonuçlarına göre yerleştirilmeleri yapılır. LGS sınavı, öğrencilerin hayatındaki ilk ciddi sınavlardan biri olma özelliği taşır. Sınavda, öğrenciler matematik, Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi derslerden sorumlu olurlar. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, tercih ettikleri okullara başvuruda bulunurlar ve sıralamaya göre yerleştirilmeleri yapılır.

Okul Başvuruları

Öğrenciler, LGS sınavından sonra tercih ettikleri okullara başvuru yaparlar. Ancak, her okulun belirlenmiş bir sınır puanı ve kontenjanı vardır. Bu nedenle, öğrenciler tercih edecekleri okulları seçerken bu kriterleri dikkate almalıdır. Sınır puanları, o yılın LGS sonuçlarına göre okulun önceden belirlediği bir puandır. Bu puanın altında kalan öğrenciler, o okula başvuramazlar. Kontenjanlar ise her okulda belirlenen öğrenci sayısıdır. Bu sayıya ulaşıldığında, o okula başvuru yapmak isteyen öğrenciler diğer tercihlerini kullanmak zorundadır.

Öğrenciler, başvurularını yaparken tercih ettikleri okulları sıralamaya koymalıdırlar. Bu sıralama, öğrencilerin hangi okula yerleşeceğini belirler. Bu nedenle, okul başvuru işlemlerinde öğrencilerin sınır puanları ve kontenjanları dikkate alarak, doğru tercihler yapmaları önemlidir.

Okul Tercihleri

LGS sınav sonuçları açıklanınca, öğrenciler tercih dönemine girerler. Öğrenciler, kendilerine uygun olan okulları belirlerken, puanlarını ve başarı durumlarını da dikkate almalıdır. Okul tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen süreler içerisinde yapılmalıdır. Öğrenciler, tercih ettikleri okulları belirledikten sonra, LGS tercih kılavuzunda verilen adımlar izlenir ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Tercih işlemi yapılırken, okul puanları, başarı durumları, kontenjan sayıları ve sıralamaları da dikkate alınır. Öğrencilerin, tercihlerini dikkatli ve doğru yapmaları, istedikleri okullara yerleştirilmeleri açısından önemlidir.

Sıralamaya Göre Yerleştirme

LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler, tercih listelerinde belirledikleri okulların puan sınırları dahilinde sıralanır. Sıralama, en yüksek puandan en düşüğe doğru oluşturulur. Bu sıralama sonrasında, öğrencilerin tercih ettikleri okulların kontenjanları ve sınırları doğrultusunda yerleştirme yapılır. Örneğin, bir okulun kontenjan sayısı 100 olabilir ancak sınır puanı 430’dır. Bu durumda, 100 öğrenci bu okula yerleştirilebilir ancak bu öğrencilerin en yüksek puanı 430 veya daha yüksek olmalıdır. Bu şekilde tüm tercihler, elde edilen puanlara göre tek tek değerlendirilir ve yerleştirme işlemi tamamlanır.

Kontenjan Dışı Yerleştirme

Kontenjan Dışı Yerleştirme olarak adlandırılan bu süreç, LGS sınavında öğrencilerin aldığı puan ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecekleri okulların kontenjanlarının dolmaması durumunda uygulanır. Bu durumda sıralamada yer alan öğrenciler, sınav puanlarına göre en yüksek puanlı okula yerleştirilirler.

Ancak, kontenjan dışı yerleştirme işlemi sadece tamamlanmamış kontenjan durumunda söz konusu olur. Eğer okulun tam kontenjanı dolmuşsa, bu süreç uygulanmaz ve öğrenci yerleştirilemez.

Bu nedenle öğrenciler, kontenjan dışı yerleştirme işleminin mümkün olup olmadığını takip etmek ve buna göre tercihlerini yapmak zorundadır. Ayrıca, kontenjan dışı yerleştirme işlemi sadece belirli okullarda uygulanır, bu nedenle öğrencilerin tercihlerini yaparken bu durumu da dikkate almaları gerekmektedir.

Özetle, kontenjan dışı yerleştirme işlemi, LGS sınavında yer alan öğrencilerin sıralamasına göre kontenjanı dolmayan okullara yerleştirilmesi işlemidir.

Kayıt İşlemleri

LGS yerleştirme sürecinin en son adımı, öğrencilerin tercih ettiği okullarda kayıt işlemlerinin tamamlanmasıdır. Öğrencilerin başvuruları kabul edildiğinde, belirtilen tarihlerde okullarda kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Bu süreçte, öğrencilerin kimlik bilgileri, veli bilgileri ve gerekli belgeleri tam olarak sağlamaları gerekir. Ayrıca, kayıt ücreti ödenmesi de gerekebilir. Kayıt işlemleri başarıyla tamamlanan öğrenciler, tercih ettikleri okullarda eğitimlerine devam edebilirler.

Yerleştirme Sonuçları

LGS yerleştirme sürecinin son aşaması, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesidir. Bu sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde açıklanır ve öğrencilerin LGS sınav puanlarına göre yerleştirildiği okullar belirlenir. İlan edilen yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği belli olur ve bu okullara kayıt işlemleri yapılır.

Yerleştirme sonuçları için yapılan açıklamada, herhangi bir itiraz hakkı da belirtilir. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihler arasında itiraz dilekçesi vererek, sonuçların tekrar incelenmesini talep edebilirler.

Yer Değiştirme İşlemleri

LGS sınavı sonrası öğrenciler, yerleştirildikleri okulu beğenmeme, daha yüksek puanlı bir okula geçmek isteme gibi nedenlerden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bunun için, öncelikle LGS sonucu ile yerleştirildikleri okulun ilgili müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gereklidir.

Bu başvuru sonrasında, öğrencilerin yer değişikliği talepleri okul idaresi ve ilgili il milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Yer değiştirmesi uygun görülen öğrenciler, yeni okullarında kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.

Öğrenciler ayrıca, yerleştirilme sonuçlarına itiraz etmek için de başvuruda bulunabilirler. İtiraz başvurusu da, yer değiştirme talebi gibi, LGS sonucu ile yerleştirildikleri okulun ilgili müdürlüğüne yapılabilir. İtiraz başvurusu sonrasında, milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından incelemeler yapılıp sonuç açıklanır.

Yorum yapın