KPSS Öğretmenlik Sınavı Nasıl Oluyor?

KPSS öğretmenlik sınavı Türkiye’de öğretmenlik mesleğini tercih eden adayların girdiği bir sınavdır. Sınav 3 aşamadan oluşur: genel yetenek testi, genel kültür testi ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT). Sınavın toplam süresi 240 dakikadır ve 160 soru sorulur.

Genel yetenek testi 60 sorudan oluşur ve 75 dakika süre verilir. Bu testte matematik, mantık, dikkat ve muhakeme gibi konuların soruları yer alır. Genel kültür testi de 60 sorudan oluşur ve 75 dakika süre verilir. Bu testte Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi konuların soruları yer alır.

Öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) ise adayların tercih ettikleri alanlara göre farklılık gösterir. Her aday kendisi için geçerli olan ÖABT’yi seçer ve bu test 120 sorudan oluşur. Her bir alanın kendi içinde belirli bir süresi bulunur.

Sınava girerken adayların yanında kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunması zorunludur. Sınav sonuçları adayların ÖSYM’nin resmi internet sitesinden açıklanır. Baraj puanı 50’dir ve sınav sonrası geçerlilik süresi 2 yıldır.

Sınava Giriş

KPSS öğretmenlik sınavına başvurmak için öncelikle adayların kamu personeli olması gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir yaş sınırlaması bulunmaktadır. Sınava başvuru işlemleri genellikle Nisan ve Mayıs aylarında internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru ücreti sınava girilecek her bir test için ayrı ayrı belirlenmektedir. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra sınav giriş yerleri belirlenmektedir. Sınav giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmekte ve aynı zamanda internet üzerinden de erişilebilir durumdadır.

Başvuru işlemleri sırasında adayların KPSS tercihlerinde öğretmenlik alanına yer vermeleri gerekmektedir. Adaylar sınava girdikleri öğretmenlik alanlarında atanabilmek için tercih işlemlerini de yapmaları gerekmektedir. Sınava başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Başvuru işlemlerinde adayların Nüfus Cüzdanı, sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont, sınav başvuru formu ve son olarak Fotoğraf istenmektedir. Bu belgelerin tamamı eksiksiz olarak ÖSYM tarafından belirlenen tarihe kadar teslim edilmelidir.

Sınavın İçeriği

KPSS Öğretmenlik Sınavı, adayların öğretmenlik mesleğine uygunluğunu ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sınav üç aşamadan oluşmaktadır: Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

Genel Yetenek Testi, sözel ve sayısal yetenekleri ölçmek için yapılmaktadır. Bu testte, adayların matematiksel akıl yürütme, muhakeme gücü, sözcük dağarcığı, kelime ilişkilerini anlama ve genel kültür alanlarında yeterlilikleri ölçülmektedir. Genel Kültür Testi ise, adayların güncel olaylara ve tarih, coğrafya, felsefe, sanat, edebiyat, bilim, spor, siyaset gibi konulardaki bilgileri ölçmek için yapılmaktadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise, adayların seçtikleri öğretmenlik alanına uygun soruların yer aldığı bir testtir. Bu test, adayların mesleki bilgilerini, alanındaki yeterliliklerini ölçmek için yapılmaktadır. ÖABT, adayın seçtiği alan dışındaki konulardan soru sormamaktadır.

Sınavın her üç aşamasında da toplamda 240 soru sorulmaktadır. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi 120’er sorudan oluşurken, ÖABT’de 60 soru yer almaktadır.

Bu şekilde sınavın içeriği hakkında genel bilgi sahibi olduktan sonra, sınav süresi ve puanlama sistemi hakkında bilgi sahibi olmak da önemli bir adımdır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri

KPSS öğretmenlik sınavı, genel yetenek ve genel kültür testleri ile öğretmenlik alan bilgisi testinden oluşan üç aşamalı bir sınavdır. Genel yetenek ve genel kültür testleri toplamda 120 sorudan oluşur. Genel yetenek testinde 60 soru bulunur ve bu testin süresi 75 dakikadır. Genel yetenek testinde sayısal, sözel, mantıksal düşünme ve problem çözme alanlarından sorular yer alır.

Genel kültür testinde de 60 soru bulunur ve bu testin süresi de 75 dakikadır. Bu testte ise Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü gibi konular yer alır. Her iki testte de sorular çoktan seçmeli olup her bir sorunun ortalama cevaplama süresi 37.5 saniyedir.

KPSS öğretmenlik sınavındaki genel yetenek ve genel kültür testlerinin soru sayıları ve türleri, her yıl sınavda yer alan konulara göre değişiklik gösterir. Bu nedenle adayların sınav öncesi konuları detaylı bir şekilde incelemesi ve günceli takip etmesi oldukça önemlidir.

Genel Yetenek Testi

Genel yetenek testi, KPSS öğretmenlik sınavının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu test, genel yeteneği ölçmeye yönelik tasarlanmıştır. Testte kapsanan başlıca konular, sayısal düşünme, sözel düşünme, mantıksal ve analitik düşünme, problem çözme becerileri ve dikkat odaklanmasını içermektedir.

Genel yetenek testi, 60 dakika süren 30 sorudan oluşmaktadır. Soruların çoğunluğu çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Test, okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin yanı sıra sözel ve sayısal mantık becerilerini, matematiksel işlemleri ve analitik düşünmeyi de ölçmektedir. Sorular, çeşitli zorluk seviyelerinde ve farklı konularda olabilir. Dikkatli bir hazırlık ile adayların bu testte başarılı olabileceği unutulmamalıdır.

Genel Kültür Testi

KPSS öğretmenlik sınavında genel kültür testi, adayların güncel olaylar, sanat ve kültür, genel tarih, coğrafya ve benzeri konulardaki bilgilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Genel kültür testinde geniş bir yelpazede konular yer almaktadır. Coğrafya, tarih, sanat, spikerlik, genel kültür, ülke gündemi, güncel olaylar, sinema, müzik, sosyal bilimler, felsefe, psikoloji gibi birçok farklı alanlarda sorular yer alır. Genel kültür testi, genel yetenek testine göre daha az soru içermektedir. Adaylara toplam 60 soru sorulmakta, her soru için 1.33 dakika zaman ayrılmaktadır.

Genel kültür testi, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Adaylara verilen 60 sorunun tamamı eşit derecede değerlendirilir. Bu testten alınan puan, toplam KPSS puanının %20’sini oluşturur. KPSS öğretmenlik sınavında genel kültür testinden yüksek puan almak, adayların sözlü mülakatlarda da avantajlı konuma geçmesini sağlayacaktır.

ÖABT

Öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT), sınavın en önemli bölümlerinden biridir. Sınavda yer alan diğer testler genel kültür ve genel yetenek sınavlarıdır. ÖABT’de adayların öğretmenlik alanlarına yönelik bilgileri ölçülmektedir. Test, sözel ve sayısal olarak iki farklı grupta gerçekleştirilir.

ÖABT Soru Sayısı Test Süresi
Öğretmenlik Alan Bilgisi (Sözel) 60 soru 120 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi (Sayısal) 60 soru 120 dakika

ÖABT, adayların öğrenim gördükleri lisans programlarına göre hazırlanmış konu başlıklarını içerir. Öğretmenlik alan bilgisi testinde yer alan konu başlıkları, öğretmenlik alanlarına göre farklılık gösterir.

  • Fen Bilimleri Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • Matematik Öğretmenliği
  • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Diğer Öğretmenlik Alanları

ÖABT’nin kapsamı, soru sayısı ve konu başlıkları adayların öğretmenlik alanlarına göre farklılık göstermektedir. Adayların ÖABT’ye çalışırken, lisans programlarının müfredatlarını dikkate almaları önemlidir.

Sınav Süresi

KPSS öğretmenlik sınavının süresi, toplamda 180 dakikadır. Sınav üç aşamalıdır ve her aşama için sınırlı süreler vardır. İlk aşamada Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi 120 dakika içinde tamamlanmalıdır. Bu aşamadan sonra 30 dk’lık bir mola verilir. İkinci aşamada yapılacak olan öğretmenlik alan bilgisi testinin (ÖABT) süresi ise 120 dakikadır. Sınavın tüm aşamaları bir arada değerlendirilir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez ancak cevapsız soruların doğru yanıtlarından kesinti yapılmaktadır.

Her test için verilen sürelere uyulması önemlidir. Aksi takdirde sınav sona ermeden önce soruların tamamı cevaplandırılamayabilir. Sınav süresi içinde tüm soruların cevaplanması için, sınavların öncesinde kendinize bir zaman planı hazırlamayı unutmamalısınız.

Sınav esnasında, soruların yanıtları soruların altında verilen cevaplama kağıdına işaretlenmelidir. Sınav süresi boyunca sınav salonundan ayrılmak yasaktır.

Puanlama Sistemi

KPSS öğretmenlik sınavında her doğru cevap için 1 puan verilirken her yanlış cevap için 0,25 puan kırılma uygulanır. Boş bırakılan sorulara ise herhangi bir cevap verildiğinde verilen cevaplar dikkate alınır. Sınavın puanı 100 üzerinden hesaplanır ve her testin ayrı ayrı hesaplanan puanları toplanarak hesaplanır. Sınavda geçerli sayılabilmek için genel puanın 50 veya üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca sınavın sonuçları 3 yıl geçerlidir ancak atanmak için sonuçlarının açıklanmasından itibaren yalnızca 2 yıl geçerlidir. Başka bir ifadeyle, bir kişi KPSS öğretmenlik sınavını kazanmış olsa bile, 2 yıl içinde atama yapılmadığı takdirde sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Yorum yapın