KOSGEB Desteği Nedir?

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de KOBİ’lerin gelişimini desteklemek amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. KOSGEB, KOBİ’lerin işlerini büyütmeleri ve rekabetçi olmaları için finansal destek sağlamaktadır. İşletmeler, farklı alanlarda KOSGEB tarafından sunulan desteklerden yararlanarak teknoloji yatırımları yapabilir, ürünlerini geliştirebilir, pazarlama faaliyetlerini artırabilir ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik harcamalarını karşılayabilirler. KOSGEB desteği sayesinde işletmelerin daha rekabetçi hale gelmeleri hedeflenmektedir.

KOSGEB Desteği Türleri Nelerdir?

KOSGEB, Türkiye’deki KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesine destek olmak için farklı türlerde finansal destekler sunar. Bu desteklerin bazıları şunlardır:

 • Girişimcilik Desteği: Yeni kurulan firmalara yönelik verilen bu destek paketi, işletmelerin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için finansal destek sunar. KOSGEB, işletmelerin faaliyete geçmesi için gerekli olan ekipman, tesis ve personel giderlerini karşılar.
 • Araştırma ve Geliştirme Desteği: Ar-Ge faaliyetleri yürüten KOBİ’lere bu destek paketi sağlanır. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili proje geliştirme, tasarım ve teknik desteği içerir.
 • Yenilikçi Ürün Geliştirme Desteği: KOBİ’lerin ürün geliştirme sürecinde karşılaştığı tüm zorluklara yönelik çözümler sunan bir destek paketidir. KOSGEB, işletmelerin patent almasına yardımcı olmak, yeni ürünlerini sertifikalandırmak ve pazarlamak için finansal ve teknik destek sağlar.
 • Teknoloji Geliştirme Desteği: Bilim ve teknoloji tabanlı girişimlere yönelik bir destek paketidir. Bu destek, işletmelerin inovasyon ve teknoloji kullanımını artırmalarına yardımcı olur.
 • Pazarlama Desteği: KOBİ’lerin pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yönelik bir destek paketi. KOSGEB, işletmelerin ürünlerini seri üretime hazır hale getirmeleri, pazarlama stratejileri geliştirmeleri ve ihracat yapmaları için finansal ve teknik destek sunar.

İşletmeler, KOSGEB’in destek paketlerinden yararlanmak için belirtilen şartları karşılamalı ve başvuru sürecini tamamlamalıdır.

Girişimcilik Desteği

Girişimciler, KOSGEB tarafından sunulan çeşitli desteklerden faydalanabilirler. Temel destekler arasında, iş planı hazırlama, danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve kredi faiz desteği yer almaktadır. İş planı hazırlama destekleri, iş fikri oluşturma, stratejik planlama, finansal yönetim ve raporlama konularını kapsar. Danışmanlık hizmetleri, işletme yönetimi, pazarlama ve finans konularında uzman desteği sağlar. Eğitimler, işletme yönetimi, girişimcilik becerileri, finansal yönetim, vergi ve hukuk konularında bilgi edinmek için fırsat sunar. Kredi faiz desteği ise işletmelerin finansman ihtiyaçlarına çözüm sağlar ve girişimcilerin işlerini büyütmelerine yardımcı olur.

Araştırma ve Geliştirme Desteği

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. KOSGEB, Türk işletmelerinin Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak amacıyla farklı destekler sağlar. Bunlar arasında, inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi gibi çeşitli destekler yer alır.

Bunun yanı sıra, KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak amacıyla “Sanayide Ar-Ge ve Inovasyon Odaklı KOBİ Projelerinin Desteklenmesi Programı” kapsamında finansal destek sağlar. Program kapsamında, işletmelerin katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan ürün veya teknolojiler geliştirme hedeflerine uygun projelerine destek sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, KOSGEB, KOBİ’lere teknolojik donanım ve yazılım alımları için de finansal destek sağlar. İşletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirerek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur. Bu destekler, KOBİ’lerin yüksek maliyetli teknolojik yatırımlara girmeden, rekabet edebilirliği sağlamalarına yardımcı olur.

Yenilikçi Ürün Geliştirme Desteği

KOSGEB, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin gelişmesi için farklı destekler sunar. Bu destekler arasında, yenilikçi ürün geliştirme desteği de bulunur. KOSGEB yenilikçi ürün geliştirme desteği, ürün geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde, malzeme ve makine gibi giderlerin karşılanmasını kapsar. KOSGEB, işletmelerin Ar-Ge departmanlarına yatırım yapmalarını da destekleyerek, ürün inovasyonu odaklı çalışmalarını arttırmalarını sağlar.

Bunun yanı sıra, KOSGEB yenilikçi ürün geliştirme desteği kapsamında ürün testi, kalite kontrol, patent başvurusu gibi birçok gideri de karşılar. Bu sayede işletmelerin, ürün geliştirme sürecinde oluşan maliyetleri en aza indirerek, ürünün pazara daha hızlı girmesini sağlar.

KOSGEB’in yenilikçi ürün geliştirme desteği başvuruları da oldukça kolaydır. Desteği almak isteyen işletmelerin KOSGEB web sitesine başvuruda bulunmaları ve belirli şartları yerine getirmeleri yeterlidir. Başvuruların değerlendirilme süreci sonunda, uygun bulunan işletmelere yenilikçi ürün geliştirme desteği verilir.

Teknoloji Geliştirme Desteği

KOSGEB, bilim ve teknoloji tabanlı girişimlerin rekabet gücünü artırmak için teknoloji geliştirme desteği sağlar. Bu destekle, KOBİ’lerin teknolojik kapasitesini artırması ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapması amaçlanır. Teknoloji geliştirme desteğiyle birlikte, inovasyon ve yeni ürün geliştirme süreçleri için mali kaynaklar da sağlanır.

Bu destek için KOSGEB tarafından hazırlanan bir proje raporu sunulması gerekmektedir. Projeler, KOSGEB tarafından belirlenen şartlara göre değerlendirilir ve uygun bulunanlar desteklenir. Destek kapsamında, teknik danışmanlık hizmetleri, patent başvuruları için maddi destek, ürünlerin ve hizmetlerin sertifikalandırılması için maddi destek sağlanır.

Ayrıca, bu destek için birçok farklı program bulunmaktadır. Bunlar arasında küresel rekabet destek programı, teknolojik ürün desteği programı, ana sanayi ve yan sanayi destekleri gibi çeşitli programlar bulunmaktadır.

Pazarlama Desteği

KOSGEB, KOBİ’lerin ihracat ve pazarlama faaliyetlerine yönelik çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekler sayesinde işletmeler, ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaştırabilir ve satışlarını artırabilirler. KOSGEB’in pazarlama desteği kapsamında, işletmelere e-ticaret, marka tanıtımı, fuar katılımı ve reklam çalışmaları gibi konularda destek sağlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla ihracat ve yurt dışı pazarlama desteği de sunulmaktadır. İşletmeler, KOSGEB’in bu desteklerinden yararlanarak, pazarlama faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB desteği almak isteyen işletmeler öncelikle yapılacak işin niteliği, kapasitesi ve hedefleri hakkında bir plan hazırlamalıdır. Daha sonra KOSGEB’in internet sitesinde bulunan “Desteklerimiz” sayfasından firmanın ihtiyacına en uygun destek programlarına bakabilirler.

Başvuru yapılmadan önce KOBİ Beyannamesi, nizamiyeli olma durumuna göre Noter tasdikli İmza Sirküleri ve Vergi Levhası gibi belgeler hazırlanmalıdır. Başvuru belgeleri arasında işletmenin finansal tabloları ve vergi beyannameleri gibi belgeler de yer almaktadır.

KOSGEB, başvuruları bölge müdürlüklerinde ve online olarak kabul eder. Başvuru formu KOSGEB tarafından hazırlanır ve firma temsilcisi tarafından başvuru sürecinde verilir. Teknik ekibi de tarafından onaylanan başvurular en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır.

KOSGEB desteği almak isteyen işletmelerin başvuru yapmadan önce destek programlarının şartlarını ve gereksinimlerini dikkatlice okumaları ve hazırlıklarını en uygun şekilde yapmaları önerilir. Bu sayede başvuru süreci daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

Başvuru Süreci

KOSGEB desteği almak isteyen işletmelerin başvuru sürecine geçmeden önce, belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar;

 • İşletmenin KOBİ tanımına uygun olması
 • İşletmenin vergi levhası ve sicil kaydının olması
 • İşletmenin en az 1 yıllık faaliyet süresine sahip olması
 • İşletmenin yer aldığı sektörlere göre belirlenen destek programlarına başvurma şartları

Başvuru işlemleri için, KOSGEB’in online başvuru sistemine üye olmaları gerekmektedir. Başvuru aşamaları şu şekildedir:

 • Öncelikle, işletmelerin ihtiyaç duydukları destek programını seçmeleri gerekmektedir.
 • Destek programına göre KOSGEB başvuru formunu eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Ardından, başvuru evrakları listesi alınarak gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
 • Başvuru evrakları, KOSGEB’in il müdürlüklerine veya posta yoluyla merkez ofise teslim edilmelidir.

Başvuru sonrasında, KOSGEB yetkilileri başvuru evraklarını inceleyerek işletmenin başvuruya uygun olup olmadığına karar verirler. Onaylanan başvurulara destek programı kapsamında verilecek olan hibe miktarı belirlenir ve işletmeye iletilir.

Destek Alma Şartları

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için işletmeler belirli şartları sağlamalıdır. İlk olarak, KOBİ tanımına uygun olmaları gerekmektedir. Bu da işletmenin yıllık net satış hasılatının belirli bir seviyeyi aşmaması ve çalışan sayısının belli bir sınırda olması anlamına gelmektedir.

Ayrıca, işletmelerin faaliyet konuları da destek programlarına uygun olmalıdır. KOSGEB tarafından belirlenen destek programlarına başvurabilmek için işletmenin faaliyet gösterdiği sektörlere uygun olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, işletmelerin finansal durumları da destek almaları için önemlidir. KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için işletmenin mali durumunun belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Destek programlarına başvuracak işletmelerin ayrıca vergi ve SGK gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları da gereklidir. Bu şartlara uygun olan işletmeler başvuru işlemlerini tamamlayarak KOSGEB desteğinden yararlanabilirler.

KOSGEB Desteği Örnekleri

KOSGEB desteği alan işletmelerin başarı hikayeleri, diğer girişimciler için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye’de pek çok KOBİ KOSGEB destekleri sayesinde büyümüş ve uluslararası arenada rekabet edebilir hale gelmiştir.

İşte, KOSGEB desteği alan başarılı işletmelerden bazıları;

1. Selçuk Ecza Deposu: KOSGEB’in inovasyon desteği kapsamında aldığı finansal destek sayesinde, ilaç stok takip yazılımını geliştirdiler ve ilaç dağıtımında büyük kolaylık sağladılar.

2. Tiny Architect: KOSGEB’in girişimcilik desteği alarak hayata geçirdiği projeleri arasında yer alan Tiny Architect, ahşap malzemelerden tasarlanan kit evleri ile tüm dünyada büyük ilgi gördü.

1. Penta Teknoloji: KOSGEB’in pazarlama desteği sayesinde yurt dışı fuarlara katıldılar ve uluslararası pazarda bilinirliklerini arttırdılar. Bu sayede ihracatlarını da gözle görülür bir şekilde arttırdılar.

2. Kütüphanem Annem Olsun: KOSGEB’in destekleriyle, kitapseverlerin bir araya geldiği bir sosyal platform olan Kütüphanem Annem Olsun’u hayata geçirdiler. Bu sosyal platform sayesinde kitapseverler hem okudukları kitaplardan yorumlar yapabiliyor hem de kitap takas edebiliyorlar.

Bu örnekler, KOSGEB’in işletmeler için sağladığı desteklerin ne kadar önemli olduğunu ve işletmelerin inovasyon, pazarlama ve Ar-Ge faaliyetleri için gerekli finansal desteğe ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

İnovasyon Desteği Alan İşletmeler

KOSGEB’in inovasyon desteği alan işletmelere verdiği destekler sayesinde birçok işletme başarılı iş fikirlerini hayata geçirerek sektörlerinde lider konuma geldi. Örneğin, bir gıda firması KOSGEB inovasyon desteği ile birlikte yeni bir vegan ürün serisi geliştirdi ve bu ürünler daha önce piyasada bulunmayan bir boşluğu doldurarak yüksek talep gördü. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir diğer işletme ise KOSGEB’in inovasyon desteği ile birlikte 3D yazıcılar kullanarak yapı sektörüne farklı bir bakış açısı getirdi. Ayrıca, bir mobilya firması da KOSGEB’in inovasyon desteği sayesinde ürünlerinde kullanılan malzemeleri yenileyerek, daha dayanıklı ve çevre dostu bir ürün serisi piyasaya sürdü. KOSGEB’in inovasyon desteği alan işletmeler, sektörlerindeki trendleri yakalayarak ürün ve hizmetlerinde fark yaratarak başarılı olmuşlardır.

Pazarlama Desteği Alan İşletmeler

KOSGEB tarafından sağlanan pazarlama desteği ile birçok işletme ihracatta ve pazarlama faaliyetlerinde büyük başarı elde etmiştir. Özellikle e-ticaret siteleri, bugünlerde KOSGEB’in desteklediği önemli sektörler arasındadır.

Bu destek sayesinde ihracat yapan birçok KOBİ, ürünlerinin yurt dışına açılımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren girişimler, KOSGEB pazarlama desteği ile finansal ve teknik destek alarak hızlı bir şekilde büyümüştür.

Birçok işletme, KOSGEB pazarlama desteği sayesinde dijital pazarlama faaliyetlerinde büyük başarı elde etmiştir. Google Ads ve diğer dijital reklam platformlarına erişim sağlayabilecek bütçeler ile reklam kampanyaları yürütmüşlerdir. Ayrıca, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama stratejisi oluşturma ve araştırma faaliyetleri de desteklenmektedir.

İşletmelerin, KOSGEB pazarlama desteği alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında, yurt dışına açılma, dijital pazarlama faaliyetleri, markalaşma ve rekabetçi ürünlerinin bulunması yer almaktadır.

Birçok işletme, KOSGEB pazarlama desteği sayesinde başarılı ürün lansmanları ve büyük pazarlama kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bu destekler sayesinde, KOBİ’ler markalarını büyütmüş ve ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamışlardır.

Yorum yapın