Kadrolu Öğretmen Atamaları

Kadrolu öğretmen atamaları, Türkiye’de eğitim sisteminin başarıya ulaşması için oldukça önemlidir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak atama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Atama süreci için öğretmen adayları, öncelikle mezun oldukları bölüme uygun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. Ayrıca istenilen KPSS puanına sahip olmak da önemlidir.

Atama kriterleri arasında ayrıca pedagojik formasyon eğitimi almak da yer almaktadır. Eğitim durumunun yanı sıra atama işlemleri için diğer gereklilikler de bulunmaktadır. Atama sonuçları, adayların hangi gruplarda yer aldığına göre şekillenir. Buna göre adayların ihtiyacı olan atama yöntemi farklılık gösterebilir. Merkezi atama, öncelikli atama ve KPSS puanlarına göre atama yöntemleri, öğretmen adaylarının başvurabileceği yöntemler arasında yer almaktadır.

Atama Süreci

Kadrolu öğretmen olarak atanabilmek için öğretmen adaylarının izlemesi gereken bir süreç bulunmaktadır. Öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden yayımlanan atama duyuruları takip edilmelidir.

Atama duyurularına başvuru yapabilmek için öğretmen adayları, KPSS puanlarının en az 50 olması ve mezun olunan bölüme göre girilmesi gereken sınavların tamamlanmış olması gibi bazı şartları yerine getirmelidir.

Başvuru sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre atama merkezi tarafından yapılır. Atama sonucu, merkezi atama sonuçlarına açıklanan tarihlerde yayınlanır.

Atama sonuçları açıklandığında, atanacak öğretmen adayları, belirlenen süre içerisinde atama için gerekli olan belgelerle birlikte öğretmenlik yapacakları okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Başvurunun ardından, atama merkezince onaylanan öğretmenler resmi olarak atanmış kabul edilirler.

Atama Kriterleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kadrolu öğretmen atamaları için adayların belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Bunların başında eğitim düzeyi geliyor. Lisans diploması olan adaylar, pedagojik formasyon eğitimi alarak başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca, lisans öğrenimlerini tamamlamış veya son sınıf öğrencisi olanlar, KPSS sınavlarına girerek en az 50 puan almaları gerekiyor. Diğer kriterler arasında Türk vatandaşı olma, 35 yaşını geçmemiş olma, sağlık sorunu olmama ve hukuki yaptırımlarının olmaması yer alıyor. Tüm adayların bu şartları sağlamaları gerekmekte.

Eğitim Durumu

Kadrolu öğretmen olabilmek için öncelikle belli bir eğitim düzeyini tamamlamak gereklidir. Öğretmen adayları için en alt eğitim düzeyi lisans seviyesidir. Bunun için eğitim fakültelerine kayıt olunarak, 4 yıllık bir lisans eğitimi tamamlanmalıdır. Lisans eğitimi döneminde öğretmenlik mesleğine yönelik dersleri almak, ilgili stajları tamamlamak ve atama sürecine girmeden önce mezuniyet sınavını geçmek gereklidir.

Üst düzey bir eğitim yapmak, kadrolu öğretmenlik için bir avantaj sağlayabilir. Yüksek lisans yapıp ileri düzeyde bilgi ve deneyim kazanmak, öğretmen adayı için atanabilme şansını artırabilir. Yüksek lisans eğitimi alınabilecek belli başlı alanlar ise psikoloji, dil eğitimi, öğretim teknolojisi ve okul yönetimi gibi alanlardır.

Kadrolu öğretmenliğe atanabilmenin bir diğer yolu ise pedagojik formasyon eğitimi almaktır. Bu eğitim, üniversitelerin eğitim fakültelerinde bir yıl sürmektedir ve mezun olanlar öğretmen olmak için gerekli eğitim şartlarını sağlamış olurlar.

Özetle, kadrolu öğretmen olmak için en alt eğitim düzeyi lisans seviyesidir ve bu düzeyde eğitim fakültelerinde öğretmenlik mesleği için gerekli dersleri almak gereklidir. Bunun yanı sıra üst düzey bir eğitim yaparak bilgi ve deneyim kazanmak ve pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenliğe atanabilme şansını artırmak mümkündür.

Lisans

Kadrolu öğretmen olmak için lisans diploması alınması gereken bölümler belirlenmiştir. Bunlar genel olarak eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerinde yer alan öğretmenlik bölümleridir. Ayrıca yabancı dil, Türkçe ve sosyal bilimler gibi birden fazla alanda eğitim veren bölümlerden de kadrolu öğretmen olunabilir.

  • Eğitim Fakülteleri: Okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, ilköğretim Türkçe öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği
  • Fen-Edebiyat Fakülteleri: Fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği, matematik öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı öğretmenliği, tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği
  • Diğer Bölümler: Müzik öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği

Adaylar, ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kadrolu öğretmen atama takvimine göre başvuru yapabilirler. Ardından, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonrasında adaylara atanma sonuçları açıklanır.

Yüksek Lisans

Yüksek lisans yapmak, öğretmen adaylarının kadrolu öğretmen olabilme şansını ve avantajlarını arttırır. Yüksek lisans tamamlanması, öğretmen adaylarının sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarından sonra daha yüksek puana sahip olmalarını sağlar. Ayrıca yüksek lisans yapmak, pedagojik formasyon eğitimi almamış öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenlere göre kademe ilerleme hızlarını arttırabilir. Bunun yanı sıra öğretmenlere verilen maaşlarda, yüksek lisans sahibi olmanın ek bir avantajı da bulunmaktadır.

Diğer Şartlar

Kadrolu öğretmen olmak için aranan diğer kriterlere bakacak olursak; adayların 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında görev yapmaya engeli olmayacak şekilde sağlam bir vücut yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda adli sicil kaydı, askerlik durumu, yaş şartları gibi pek çok etken de kadrolu öğretmen olmak için dikkate alınması gereken kriterler arasında yer almaktadır.

Diğer yandan, öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi almış olmaları ve mesleki etik değerlere sahip olmaları da kadrolu öğretmen olmak için aranan önemli şartlardandır. Tüm bu şartları sağlayan öğretmen adayları, eğitim fakültelerinden başvurularını yapıp atanmayı bekleyebilirler.

Bir diğer önemli nokta ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kadro dağılımlarına göre öğretmen adaylarının başvuru yapabilecekleri alanların sınırlı olmasıdır. Adayların ilgilendikleri alanda sınava girip başarılı olmaları, kadrolu öğretmen olarak atama şansını artırmaktadır.

Atama Sonuçları

Kadrolu öğretmen atama işlemleri sonucunda atanma listeleri MEB’in resmi internet sitesinde yayınlanır. Bu listeler kamuoyuna açıklanarak öğretmen adaylarının atama sonuçlarını öğrenmeleri sağlanır. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte atanmaya hak kazanan öğretmen adaylarına ayrıntılı bilgilendirme yapılır ve görev yerleri belirtilir.

Adaylar atama sonuçlarını, kimlik numaraları veya başvuru numaraları aracılığıyla MEB’in resmi internet sitesini takip ederek öğrenebilirler. Ayrıca sonuçlar, öğretmen adaylarına cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da bildirilir.

Ataması yapılmayan öğretmen adayları ise atama bekleyenler listesinde yer alır ve bir sonraki atama dönemine kadar bu listede kalmaya devam ederler.

Öğretmen adaylarının atanma sonuçlarının takibi son derece önemlidir. Atanma hakkı kazanan adayların atama işlemlerini kaçırmamaları gerekmektedir. Atama sonuçlarını takip etmeyen veya atanma işlemlerini yapmayan adaylar, haklarını kaybedebilirler.

Atama Yöntemleri

Kadrolu öğretmen olmak isteyen öğretmen adayları için pek çok farklı atama yöntemi uygulanmaktadır. Öğretmen adaylarının atanma sürecine dahil olabilmek için en yaygın olarak uygulanan yöntemler merkezi atama sınavı, öncelikli atama ve KPSS puanlarına göre atamadır.

Merkezi atama yöntemi, Türkiye genelindeki tüm illerde kadrolu öğretmen alımı için yapılan bir sınavdır. Öğretmen adayları, sınava girerek yerleştirme puanı elde ederler ve yerleştirme puanlarına göre atanırlar. Bu yöntem ile atanmak isteyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruları takip etmelidirler.

Öncelikli atama, terör bölgesinde veya özel gereksinim duyan öğrencilerin olduğu okullarda eğitim öğretim yapmak isteyen öğretmen adayları için uygulanan bir yöntemdir. Öncelikli atama hakkı, öğretmenlik formasyon eğitimini yaptığı üniversiteler tarafından belirlenir ve öncelikli atama hakkı bulunan öğretmen adayları sınavsız olarak atanırlar.

KPSS puanlarına göre atama yönteminde öğretmen adayları, genel ve özel KPSS sınavlarına girerek elde ettikleri puanlarla atanırlar. Bu yöntemde öğretmen adaylarının puan durumuna ve talep edilen alanlardaki kontenjanlara göre atanmaları gerçekleştirilir.

Merkezi Atama

Merkezi Atama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atama sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Öğretmen adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girerek puanlarını alırlar. Bu puanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi atama işleminde kullanılır.

Merkezi Atama Sınavı, genellikle Temmuz ayında düzenlenir ve öğretmen adayları, başvurularını elektronik ortamda yaparlar. Sınava girenler, tercih ettiği illere göre atama yapılmasını beklerler.

Merkezi Atama sınavı, öğretmen adaylarının eğitim düzeyine göre değişen bir puan hesaplama sistemine göre yapılır. Sınav sonuçlarına göre belirli bir puana sahip olan adaylar, ilan edilen kontenjanlara göre atanırlar.

Adaylar, tercih ettikleri illerdeki okullarda görev alabilirler. Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilir. Tercih ettikleri illerde atanamayan öğretmen adayları, sınav sonucuna göre diğer illerde görev alabilirler.

Merkezi Atama, öğretmen adayları için önemli bir işlem olduğundan, sınavlara girmeden önce atama şartlarını ve süreci iyi araştırmak ve hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Öncelikli Atama

Öncelikli atama hakkına sahip olan öğretmen adaylarına, diğer adaylar arasından öncelikli olarak kadro verilir. Öncelikli atama hakkına sahip olanlar; şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile engelli öğretmen adaylarıdır. Bu öğretmen adayları, diğer adaylara oranla öncelikli olarak atanırlar. Ancak, öncelikli atama yaparken belirlenmiş kriterler ve yönetmeliklere bağlı kalmak gerekmektedir.

Bu kapsamda, şehit yakınları ve harp malulleri için öncelikli atama hakkından yararlanabilmek için ilgili belgeleri ibraz etmek gerekmektedir. Vazife malulleri için ise, memuriyetten malulen emekli olma şartı aranırken engelli öğretmen adayları için de sağlık raporlarına göre değerlendirme yapılır.

Öncelikli atama hakkına sahip olan öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenliğe göre sadece bir tercih yapabilmektedir. Atama sonuçlarına itiraz etmek mümkün olabilmekle birlikte bu süreçler de belirli bir prosedür dahilinde takip edilmelidir.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puanlarına Göre Atama

KPSS puanları, öğretmen atamalarında oldukça önemli bir kriterdir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının KPSS puanlarına göre bir puanlama sistemine tabi tutarak atama yapmaktadır. KPSS puanları, öğretmen adaylarının genel kültür ve genel yetenek seviyelerini ölçmektedir. Atama sürecinde, öğretmen adayları tercih ettikleri branşlara göre KPSS puanları sıralamasına göre yerleştirilirler. Yüksek KPSS puanına sahip adaylar, diğer adaylara göre öncelikli tercih edilirler. Eğer bir adayın tercih ettiği bölüme yerleşmek için gereken KPSS puanı yoksa, o adayın atanma şansı da düşük olacaktır.

Yorum yapın