İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Sınavları

İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi, insanların iş veya ailevi nedenlerden ötürü üniversiteye devam edemeyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Açıköğretim sınavları, yılda iki kez yapılıyor ve öğrencilerin dilediği kadar ders alıp istedikleri kadar sınava girmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, sınavlardan önce veya sonra bir ödev veya etkinliğe katılmak gibi ek çalışma gereksinimleri de yok. Bu nedenle, açıköğretim fakültesi genellikle daha işlek olan insanlar veya özel durumları olan öğrenciler için popüler bir seçenek haline geliyor.

Ancak, sınavlara hazırlanırken dikkate alınması gereken bazı faktörler bulunuyor. Bu sebeple, öğrencilerin sınav tarihlerini, sınav içeriğini, zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

Bununla beraber, sınavlara doğru hazırlık yapmak isteyen öğrencilerin dikkate alması gereken birçok husus var. Örneğin, sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı, sınav salonları ve gözetmenler gibi teknik ayrıntılar öğrencilerin sınav deneyimini etkileyebilir. Tüm bu bilgileri düzgün bir şekilde öğrenmek, açıköğretim öğrencilerinin sınavlarından yüksek notlar alabilmeleri için oldukça önemlidir.

Sınav Tarihleri

İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları, her yılın sonunda gerçekleştirilmektedir. 2021-2022 eğitim yılı için sınav tarihleri, 11-12 Aralık 2021 ve 20-21 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem içinde aldıkları zorunlu ve seçmeli derslerin sonunda yapılmaktadır. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için, sınav ücretlerini yatırmaları ve sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Sınav tarihlerine dikkat ederek, önceden planlama yaparak ve düzenli bir şekilde çalışarak öğrenciler, başarılı bir sınav geçirebilirler.

Sınav İçeriği

İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavlarında, öğrencilerin bilmesi gereken konular ve sınavın içeriği oldukça önemlidir. Sınavda, öğrencilerin genel kültür ve genel yetenek, Türk dili ve edebiyatı, matematik, sosyal bilimler gibi konularda bilgi sahibi olmaları gerekir. Sınavda, yapılacak olan soruların sayısı 60 ila 80 arasında değişebilir. Buna ek olarak, sınavda sorulan sorular, dört seçenek arasından verilir ve bir yanlış cevap da bir doğru cevabı siler. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde özellikle konulara hakim olmaları ve sınav taktikleri konusunda bilgilenmeleri gerekmektedir.

Sınav içeriğinde, öğrencilerin bilmesi gereken konuların yanı sıra seçmeli ve zorunlu dersler de yer alır. Zorunlu dersler arasında genel kültür ve genel yetenek, Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, felsefe gibi dersler yer alırken, seçmeli derslerde ise psikoloji, sosyoloji, hukuk, işletme gibi alanlardan dersler seçilebilir.

Sınavların içeriği, her yıl yenilenmektedir. Öğrencilerin güncel haberleri takip etmeleri, sınavın içeriği hakkında bilgiler edinmeleri oldukça önemlidir. Sınav içeriğine hakim olmak, başarılı bir sınav geçirmenin en önemli adımlarından biridir.

Seçmeli Dersler ve Sınavları

Açıköğretim seçmeli dersleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçme imkanı sunmaktadır. Sınavlar ise dönem sonlarında yapılmaktadır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanabilir. Seçmeli derslerdeki sınavların değerlendirilme ve notlandırılma esasları, zorunlu derslerdeki sınavlarla aynıdır. Sınavlar, öğrencilerin aldığı derse göre değişebilir. Ayrıca, öğrencilerin aldığı derslerin sınav tarihleri de farklılık gösterir.

Seçmeli derslerdeki sınavlar, genellikle zorunlu derslerden daha az ağırlıklıdır ve genellikle %30-40 arasında bir ağırlık taşımaktadır. Sınavlar, dersin öğrenme hedeflerine göre düzenlenir. Ayrıca, sınavlar, öğrencilerin dersi nasıl işlediğine, derse ne kadar zaman ayırdığına ve ne kadar dikkat ettiğine bağlı olarak değişebilir. Öğrenciler, sınavlara hazırlanırken, ders notlarından ve kaynak kitaplardan yararlandıkları gibi önceki yıllarda yapılmış sınav sorularına da bakarak sınava hazırlanabilirler.

 • Sınavlar, her yılın sonunda yapılmaktadır.
 • Seçmeli derslerin sınavları zorunlu derslerden daha az ağırlıklıdır ve genellikle %30-40 arasında bir ağırlık taşır.
 • Sınavlar, öğrencilerin aldığı derslere göre değişebilir ve sınav tarihleri de farklılık gösterir.
 • Öğrenciler, ders notlarından ve kaynak kitaplardan yararlandıkları gibi önceki yıllarda yapılmış sınav sorularına da bakarak sınava hazırlanabilirler.

Seçmeli derslerin sınavları, öğrencilere derslerinde daha fazla özgürlük sağlar. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre dersler seçerek sınava girebilirler. Sınavların zorluk seviyesi, alınan dersin içeriğine göre değişebilir. Bu nedenle, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken ders notlarından ve kaynak kitaplardan yararlanmaları önerilir. Ayrıca, önceki yıllarda yapılan sınav sorularına da bakarak sınavlara hazırlanmak, öğrencilerin başarısı için önemlidir.

Yazılı Mı, Sözlü Mü?

Açıköğretim seçmeli dersleri için yapılan sınavlar yazılı ya da sözlü şeklinde olabilir. Hangi sınavın hangi şekilde yapılacağı dersin içeriğine ve öğretim elemanının tercihine bağlıdır. Bazı derslerde sadece yazılı sınav yapılırken bazılarında ise hem yazılı hem de sözlü sınav gerçekleştirilebilir. Sözlü sınav, öğrencinin dersi daha iyi anlayıp anlamadığını ve konuları ne kadar öğrendiğini öğretim elemanlarına anlatma fırsatı verir. Yazılı sınavlar ise öğrencinin bilgi düzeyini ölçmek için yapılan bir sınav türüdür. Sınav türü dersin başında öğrencilere duyurulur ve öğrenciler sınav tarihine kadar hazırlıklarını yaparlar.

Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Açıköğretim seçmeli derslerindeki sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavlar için, doğru cevaplar bir puan getirirken yanlış cevaplamalar cevap kağıdındaki boşluklara “0” olarak işlenir.

Sözlü sınavlar için, öğrencinin konusu hakkında bilgi düzeyi, ifade yeteneği, özgüveni ve sınavda gösterdiği tutum ve davranışlar gibi konularda ölçme yapılır. Notların hesaplanması için yazılı sınavlar ve sözlü sınavlarının notları ayrı ayrı hesaplanır ve belirli bir katsayı ile çarpılarak birleştirilir.

 • Sözlü sınavlar: %40
 • Yazılı sınavlar: %60

Böylece öğrencilerin notları hesaplanır ve sınav sonuçları açıklanır. Ayrıca, sınav notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, notların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Zorunlu Dersler ve Sınavları

Zorunlu dersler, açıköğretim öğrencileri için oldukça önemlidir. Bu derslerin sınavları da büyük bir titizlikle yapılıyor. Açıköğretim zorunlu dersleri, genel olarak yazılı sınav şeklinde uygulanıyor. Sınavların genelde süreleri 120 dakika olup, soru sayısı ise dersin içeriğine ve kredi değerine göre değişebiliyor. Sınavda çıkan soruların büyük bir kısmı öğrencinin ders kitaplarından teste dayalı olarak hazırlanıyor. Zorunlu derslerin sınavları, her yılın sonunda yapılıyor. Ayrıca, öğrenciler sınav sonucuna ilişkin bilgilendirme sürecini takip etmek zorundadır.

Sınav Öncesinde Yapılması Gerekenler

Sınav öncesi hazırlık yapmak, başarılı bir sonuca ulaşmak için oldukça önemlidir. İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavlarına girecek öğrencilerin sınav öncesinde yapmaları gerekenler şunlardır:

 • Geç dahil olmak yerine erken başvuruda bulunmak, sınav giriş belgesini almak ve sınav tarihini önceden öğrenmek.
 • Sınav alanına yakın bir konaklama yerinde kalmak (yurt, otel vb.) veya sınav alanına yakın bir yerde kalmak. Sınav günü trafik vb. sebeplerle problemler yaşanmaması için mutlaka yeterli süre ayırmak.
 • Sınav için gerekli olan malzemeler (kalem, silgi, hesap makinesi vb.) ile birlikte hazırlık yapmak ve unutmamak.
 • Gece yeterli uyku uyumak ve sınav öncesinde dikkat dağıtıcı aktivitelerden uzak durmak.
 • Sınav günü stresle başa çıkmak için öğrencilerin kişisel olarak kendilerini motive etmeleri gerekiyor. Stres, sınav performansını negatif olarak etkileyebilir. Bu nedenle sınav öncesi meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi gevşeme tekniklerinin kullanılması önerilir.

Sınav öncesi bu hususlara dikkat ederek hazırlık yapmak, öğrencilerin sınavdayken huzurlu ve motivasyonlu olmalarını sağlar.

Sınav Giriş Belgeleri

Açıköğretim sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri, sınavdan önce İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (İÜAÖS) tarafından öğrencilerin adreslerine gönderilmektedir.

Sınav giriş belgesi üzerinde öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası, kimlik numarası, sınava girilecek derslerin adları ve kodları, sınav salonu ve bina adı, sınav tarihi ve saati gibi bilgiler yer almaktadır.

Sınav giriş belgesi öğrencilerin sınava girmesi için gereklidir. Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belge kaybedilirse, İÜAÖS tarafından tekrar gönderilmesi mümkündür.

Sınava girecek öğrencilerin, sınav giriş belgelerini mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer sınav giriş belgesinde herhangi bir hata veya eksiklik varsa, İÜAÖS’ye başvurarak düzelttirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler sınava girmek için belirtilen sınav salonunda gözetmenler tarafından kimlik kontrolüne tabii tutulacaklardır. Bu nedenle öğrencilerin sınava girerken yanlarında mutlaka bir kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir.

Sınav Salonları ve Gözetmenler

Açıköğretim sınav salonları, ilçe merkezlerindeki okullarda belirlenmektedir. Sınav öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün e-devlet sayfasından ya da ilgili yerleşkelerden öğrenebilirler. Gözetmenler ise, İstanbul Üniversitesi tarafından seçilir ve sınavlarda disiplin sağlamaktan sorumludur. Sınava girmeden önce öğrenciler, sınav salonundaki kuralları ve gözetmenlerin uyarılarını mutlaka dikkate almalıdır. Gereksiz eşyalar ve cihazlar, sınav salonuna almamalıdır. Sınav sırasında gürültü çıkaran öğrenciler ve kopya çekenler, sınavdan çıkartılır ve sınavlarının geçersiz sayılmasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Sınav Sonrasında Yapılması Gerekenler

Açıköğretim sınavları sonrasında, öğrencilerin yapması gereken bazı önemli adımlar vardır. İlk olarak, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini takip etmek gerekmektedir. Bu bilgi, üniversitenin resmi web sitesinden veya öğrenci işleri biriminden öğrenilebilir.

Adım 1: Sınav sonuçlarının açıklanma tarihini takip edin.
Adım 2: Sınav sonuçlarını öğrenmek için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret edin.
Adım 3: Eğer sonuçlar açıklandıysa, notlarınızı kontrol edin.
Adım 4: Eğer notlarınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız, itiraz hakkınızı kullanın.

Öğrencilerin ayrıca sınav sonuçlarına göre devam etmeleri gereken yolları belirlemeleri önemlidir. Başarılı olamayan öğrencilerin, sınavı tekrarlamaları veya farklı dersleri alarak sınıfta kalma risklerini azaltmaları gerekmektedir.

Notların açıklanmasının ardından öğrenciler, üst dönemin kayıt işlemleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu şekilde, ilerleyen dönemlerde çıkabilecek kayıt işlemleriyle ilgili sorunlar önlenmiş olacaktır.

Sınav Sonuçları

Açıköğretim sınav sonuçları genellikle sınav yapıldıktan bir ay sonra ilan edilir. Sınav sonuçlarına, İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişilebilir. Öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi hesaplarına giriş yaptıktan sonra “sınav sonuçları” bölümünden sonuçları görüntüleyebilirler. Ayrıca, sınav sonuçları ilan edildikten sonra öğrencilere not dökümü gönderilir. Sınava giren öğrencilerin notları, standart sapma ve aritmetik ortalama gibi istatistikler ile birlikte yayınlanır. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçların açıklandığı tarih itibarıyla 7 gün içinde itirazlarını yapabilirler. İtirazlar öğrenci işleri dairesine yapılır ve sonuçlar bir ay içinde açıklanır.

Yorum yapın