Bekçilik Mülakatı Nasıl Oluyor?

Türk Polis Teşkilatı, halkın güvenliğini sağlamak için çok sayıda bekçi alımı yapmaktadır. Bu alımların birinci aşaması bekçilik mülakatlarıdır. Mülakat süreci üç aşamadan oluşur: ön elemeler, yazılı sınav ve mülakat. Ön elemeler, yaş, eğitim durumu, fiziksel ve psikolojik sağlık gibi temel kriterleri karşılayan adaylar seçmek için yapılır. Adaylar, 1 dakika içinde koşu bandında 50 metre koşmalı, 20 kez şınav çekmeli ve 4 kez barfiks çekmelidir. Sözlü sınavda, adayların motivasyonu, kişilik yapısı ve genel kültürü ölçülür. Yazılı sınav, Türkçe, matematik ve genel kültür konularından oluşur. Mülakatta adaylar, psikolojik değerlendirme ve kişilik analizi testlerine tabi tutulur ve kolluk kuvvetlerine uygunluğu değerlendirilir.

Mülakat Süreci

Bekçilik mülakatı, üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, ön elemedir. Bu aşamada, adayların yaş, eğitim durumu, fiziksel ve psikolojik sağlık gibi temel kriterleri karşılaması gerekmektedir.

İkinci aşama, yazılı sınavdır. Bu sınav, Türkçe, matematik ve genel kültür konularından oluşur. Yeterli puan alan adaylar, üçüncü aşama olan mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Mülakatta adaylar, psikolojik değerlendirme ve kişilik analizi testlerine tabi tutulurlar. Ayrıca, adayların kolluk kuvvetlerine uygunluğu da değerlendirilir. Adayların motivasyonu, kişilik yapısı ve genel kültürü de sözlü sınavda ölçülmektedir.

Ön Eleme

Polis Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen bekçilik mülakat süreci, adayları sıkı bir ön elemeden geçirir. Ön eleme aşamasında adayların yaş, eğitim durumu, fiziksel ve psikolojik sağlık gibi temel kriterleri karşılaması beklenir.

Adaylar, öncelikle fiziksel yeterlilik testinden geçerler. Bu testte adaylar, bir dakika içinde koşu bandında 50 metre koşma, 20 kez şınav çekme ve 4 kez barfiks çekme gibi zorlu aktiviteleri tamamlamalıdır.

Bu testi geçen adaylar, sözlü sınava geçmeye hak kazanırlar. Sözlü sınavda, polis teşkilatı adayların motivasyonunu, kişilik yapısını ve genel kültürlerini ölçer.

Bu aşamayı tamamlayan adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. Yazılı sınav, Türkçe, matematik ve genel kültür konularından oluşur.

En sonunda, adaylar mülakata tabi tutulurlar. Bu aşamada adayların psikolojik değerlendirme ve kişilik analizi testleri yapılarak, kolluk kuvvetlerine uygunluğu da değerlendirilir. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, bekçi olarak görev yapmaya hak kazanırlar.

Fiziksel Yeterlilik Testi

Türk Polis Teşkilatı bünyesindeki bekçilik mülakatlarında adaylar, fiziksel yeterlilik testine tabi tutulmaktadır. Bu test, adayların koşu bandındaki 50 metrelik mesafeyi 1 dakika içinde koşmasını, 20 kez şınav çekmesini ve 4 kez barfiks çekmesini içermektedir. Bu testte adayların fiziksel güçlerinin yanı sıra dayanıklılık ve konsantrasyon yetenekleri de ölçülmektedir. Adaylar, her bir hareket için ayrı ayrı puan alır ve toplam puanları belirtilir.

Koşu Bandı Testi

Koşu Bandı Testi, bekçilik mülakat sürecinde adayların fiziksel yeterliliklerinin ölçüldüğü bir testtir. Adaylar, 1 dakika içerisinde koşu bandında 50 metre koşmak zorundadır. Bu testte adayların koordinasyonu, sürat ve dayanıklılık gibi unsurlar ölçülmektedir.

Bu test için adaylar sıkı bir hazırlık yapmalıdır. Koşu yaparak dayanıklılıklarını arttırmalı ve koordinasyon gerektiren hareketler yaparak koordinasyon becerilerini geliştirmelidirler. Ayrıca, doğru beslenme ve uyku düzeni de başarılı bir performans için önemlidir.

Bazı adaylar, koşu bandı testinde başarısız olabilmektedirler. Ancak, bekçilik mülakat sürecinde sadece bu testin sonucuna bakılmamaktadır. Bu nedenle, diğer testleri başarılı bir şekilde geçen adaylar bekçi olabilirler.

Şınav Çekme Testi

Bekçilik mülakat sürecinin fiziksel yeterlilik testlerinden biri olan şınav çekme testinde, adayların en az 20 kez şınav çekmeleri beklenir. Bu test, adayların kol ve göğüs kasları ile üst beden güçlerini ölçmek için yapılmaktadır. Şınav çekme testinde, doğru pozisyon ve teknik oldukça önemlidir. Bu testte doğru teknikle başarılı olmak adaylar için oldukça önemlidir. Bu nedenle, adayların test öncesinde doğru poziyon ve tekniği öğrenmeleri ve uygulamaları önerilmektedir. Ayrıca adaylar, test öncesinde kol ve göğüs kaslarını çalıştıracak egzersizler yaparak güçlerini artırabilirler.

Barfiks Çekme Testi

Bekçilik mülakat sürecinin fiziksel yeterlilik testlerinden biri olan barfiks çekme testi, adayların kuvvet, dayanıklılık ve kas gücünü ölçmek için uygulanır. Adaylar, çene barına asılıp kollarını tamamen düz bir şekilde bükülmeden vücutlarını yukarı çekerek 4 kez barfiks çekmelidir. Bu testte adayların yüksek kuvvet ve dayanıklılık seviyeleri gerekmektedir. Barfiks çekme testi, fiziksel olarak zorlu bir test olmakla birlikte, bekçilik mülakatını geçmek için başarıyla tamamlanması gereken önemli bir aşamadır.

Sözlü Sınav

Bekçilik mülakatının bir diğer aşaması olan sözlü sınavda, adayların motivasyonu, kişilik yapısı ve genel kültürü ölçülür. Bu aşamada adaylar, sınav komisyonu tarafından belirlenen konular hakkında sorularla karşılaşırlar. Adayların cevapları doğrultusunda, davranış bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki özellikleri değerlendirilir. Ayrıca, mülakatta adayların iletişim becerileri, kendini ifade etme yeteneği ve vücut dilini kullanma becerileri de dikkate alınır.

Sözlü sınavda, adayların motivasyonu ve kişilik yapısı da ölçülür. Bu amaçla, adayların liderlik yetenekleri, stres yönetimi ve ikna etme becerileri değerlendirilir. Adayların genel kültür bilgisi de ölçülmektedir. Bu kapsamda, güncel olaylar, tarih, coğrafya ve kültür gibi konulardan sorular yöneltilmektedir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, adayların hazırlıklı olması ve kendilerine güvenmeleri önemlidir.

Yazılı Sınav

Bekçilik mülakat sürecinin bir diğer aşaması olan yazılı sınav, Türkçe, matematik ve genel kültür konularından oluşmaktadır. Türkçe bölümünde, adayların cümle kurma, dil bilgisi ve yazım konularındaki becerileri ölçülmektedir. Matematik bölümü ise temel matematiksel işlemler, geometri ve temel istatistik gibi konulardan oluşmaktadır. Genel kültür bölümü ise tarih, coğrafya, edebiyat gibi genel bilgi konularını içermektedir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların, konuları geniş kapsamlı öğrenmesi ve sınavdan önce çalışmaları gerekmektedir.

Mülakat

Bekçilik mülakatında adaylar, psikolojik değerlendirme ve kişilik analizi testlerine tabi tutulurlar. Bu testlerde adayların psikolojik yapıları, stres yönetimi, iletişim becerileri ve işbirliği yapma yetenekleri incelenir. Kişilik analizi testleri ise adayların liderlik becerileri, takım çalışmasına yatkınlıkları, özgüvenleri ve sorumluluk alma yetenekleri hakkında bilgi verir.

Bunun yanı sıra, adayların kolluk kuvvetlerine uygunluğu da mülakatta değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde, adayların yasa ve güvenlik konularına hakimiyetleri, disiplinli olup olmadıkları, sabırlı olup olmadıkları gibi konulara değinilir. Adayların bu değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamaları, bekçilik görevi için gerekli olan özellikleri taşıdıklarını gösterir.

Yorum yapın